Tuesday, June 26

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு: சான்றிதழ் வெளியீடு

2017- ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சியடைந்தவர்கள் தகுதிச்சான்றிதழ் வெளியிடப்பட்டது.தேர்வானவர்கள் trb.tn.nic.in. என்ற இணையதளத்தில், வரிசை எண், பிறந்ததேதியை குறிப்பிட்டு உள்ளீடு செய்து தகுதி சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD.......
Auto Scroll Stop Scroll