Monday, July 24

விரைவில் தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு விரைவில் 250 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவர் - பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்
Auto Scroll Stop Scroll